Nota legal

Informació corporativa

foto1-1

Titular Viu Masquefa

  • Associació de Comerços i Serveis de Masquefa
  • Identificació fiscal: G60339538

Contacte Viu Masquefa

  • Adreça: C/ Santa Clara s/n (Recinte Rogelio Rojo). 08783 Masquefa (Barcelona)
  • E-mail: info@viumasquefa.com

Informació legal

Viu Masquefa no es responsabilitza de la informació no elaborada per aquesta entitat o publicada sense el seu permís. Tampoc es fa responsable de la informació continguda en pàgines web alienes connectades directa o indirectament per enllaços amb les pàgines de Viu Masquefa.

La presència d'enllaços en les pàgines web de Viu Masquefa té finalitat merament informativa i no suposa en cap cas suggeriment, invitació o recomanació d'aquests enllaços.

Viu Masquefa declina qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines i es reserva el dret d'actualitzar-los, eliminar-los, limitar-ne o impedir-ne l'accés quan ho consideri convenient.

Viu Masquefa no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es poguessin ocasionar per utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc es responsabilitza dels errors ocasionats per la utilització de navegadors amb versions no actualitzades.

No és permès, d'acord amb la legislació vigent, la còpia, reproducció, distribució, comercialització o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació d'aquestes pàgines web, sense l'autorització prèvia de Viu Masquefa.

Copyright

Són propietat industrial exclusiva de Viu Masquefa els següents continguts d'aquest web:

  • Els textos, imatges, animacions, dissenys i arquitectures.
  • Els models, esquemes i dibuixos industrials.
  • Els models d’utilitat (Llei Orgànica 11/1986, de 20 de març, que regula el règim jurídic de patents d’invencions i models d’utilitat. BOE núm. 73)
  • Les marques, logotips i altres signes distintius (Llei Orgànica 17/2001, de 7 de desembre de 2001, de normes reguladores de marques. BOE núm. 294)
  • Les patents (Llei Orgànica 11/1986, de 20 de març, que regula el règim jurídic de patents d’invencions i models d’utilitat. BOE núm. 73)

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de tenir el consentiment exprés de Viu Masquefa.

Llei de protecció de dades (LOPD)

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que, omplint qualsevol formulari en aquest lloc web, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de Viu Masquefa, amb el fi d'informar i atendre les seves demandes tot protegint-les de terceres persones que no gaudeixin del seu consentiment exprés. Tanmateix, l'informem de la possibilitat d'exercir el dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades de caràcter personal enviant un correu electrònic a info@viumasquefa.com o adreçant-se per carta a l'Associació de Comerços i Serveis de Masquefa, al C/ Santa Clara s/n (Recinte Rogelio Rojo) 08783 Masquefa (Barcelona), indicant clarament en l'assumpte: tutela de drets LOPD.

La pàgina de Viu Masquefa sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. L'interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula. L'enviament d'aquest correu electrònic implica l'acceptació de les clàusules exposades.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de Viu Masquefa, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. Viu Masquefa garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.